6 Dosa Yang Tidak Diampuni Allah SWT Walaupun Dengan Taubat


Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak pernah luput dari kesalahan. Dan termasuk kesalahan yang dilakukan oleh manusia ialah berbuat dosa. Dan setiap perbuatan dosa yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja pasti akan mendapatkan balasan dari-Nya. Mungkin di dunia ataupun akhirat kelak.

6 Dosa Yang Tidak Diampuni Allah SWT Walaupun Dengan Taubat

Akan tetapi, apabila seorang hamba benar-benar meminta ampunan dan bertaubat dari segala perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, maka Allah akan memberikan maaf kepadanya. Dengan syarat ia tidak akan kembali mengulangi perbuatannya tersebut. 

Meskipun demikian, bukan berarti setiap manusia yang berbuat dosa kemudian ia taubat maka segala perbuatannya akan diampuni oleh Allah Ta’ala. Hal ini dikarenakan adanya beberapa dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT meskipun dengan bertaubat. Lalu apa sajakah dosa-dosa tersebut ? Berikut penjelasannya.

1. Memakan harta anak yatim secara haram
Seseorang yang memakan harta anak yatim, kemudian anak yatim tersebut tidak memaafkan perbuatan dosanya  maka Allah akan memberikan azab yang pedih kepadanya meski ia memohon ampunan. 

Untuk menghapuskan dosa bagi pemakan harta anak yatim, maka ia harus mengembalikan harta yang telah digunakan dan juga memohon maaf kepada anak yatim tersebut. Dan apabila anak tersebut memaafkan perbuatannya, maka barulah ia diperbolehkan bertaubat kepada  Allah Ta’ala. Akan tetapi, apabila anak yatim tersebut tidak memaafkannya, maka dosanya tidak akan terhapus.

2. Menuduh wanita shalehah berzina
Orang yang menuduh seorang wanita shalehah berzina maka hendaknya ia memohon maaf kepada wanita tersebut. Dan jika wanita shalehah tersebut memaafkannya, maka terhapuslah dosanya dan ia diperbolehkan untuk bertaubat kepada Allah SWT.  Namun, apabila wanita tersebut tidak memaafkannya, maka dosanya tidak terhapus dan ia tidak bisa bertaubat kepada Allah SWT.

3. Lari dari medan jihad yang memperjuangkan kalimat Allah SWT
Salah satu diantara dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta’ala ialah orang yang lari dari medan perang atau jihad. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa orang yang lari dari medan jihad maka ia tidak layak untuk memasuki surga.

4. Melakukan Sihir
Orang-orang yang memiliki ilmu sihir, maka diharamkan bagi mereka untuk masuk ke surga. Oleh sebab itu, orang-orang yang belajar sihir maupun para peramal sihir maka mereka termasuk orang-orang yang syirik kepada Allah SWT. 

Dan apabila ia ingin taubat, maka ia harus mengucapkan kembali kalimat Syahadah dan menyerahkan dirinya sebagai seorang hamba yang harus melaksanakan hukuman sewajarnya.

5. Menyekutukan ataupun menyamakan kedudukan Allah SWT dengan makhluk lainnya.
Dosa syirik atau menyekutukan Allah dan menyamakan Allah dengan makhluk ciptaan-Nya berupa niat, percakapan atau perbuatan yang disadari ataupun tidak,merupakan bentuk dosa yang paling besar. 

Dan apabila orang yang melakukan dosa ini ingin bertaubat, maka terlebih dahulu ia harus kembali mengucapkan dua kalimat syahadah dan diberikan hukuman hudud kepadanya,  maka barulah Allah SWT rela menerima kembali amal ibadahnya.

6. Membunuh para nabi yang diutus oleh Allah SWT
Orang-orang yang membunuh para nabi hendaklah dihukum bunuh atau terserah Allah SWT untuk mengazab mereka. Pada zaman Rasulullah dulu, beliau bahkan pernah memerintahkan utusannya untuk membunuh mereka yang menghina dan mengejek Allah SWT.

Demikianlah 6 dosa yang tidak akan diampuni Allah SWT walaupun dengan taubat. Semoga kita semua dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Dan semoga kita dapat menjadi hamba-hamba Nya yangs selalu beriman. Amiin

1 Komentar untuk "6 Dosa Yang Tidak Diampuni Allah SWT Walaupun Dengan Taubat"

Dosa tidak diampuni meskipun dengan taubat???

Lantas bagaimana dengan firman Allah yang artinya:
"Katakanlah kepada hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka,
janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa,
sesungguhnya Dialah Zat Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Maka kembalilah kepada Tuhanmu
dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datangnya azab
kemudian kalian tidak dapat lagi mendapatkan pertolongan.”
(QS. Az Zumar: 53-54)

Dan bagaimana pula dengan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yg bersabda (artinya),
“Seandainya kalian berbuat dosa sehingga tumpukan dosa itu setinggi langit
kemudian kalian benar-benar bertaubat,
niscaya Allah akan menerima taubat kalian.”
(Shahih Ibnu Majah)

Dosa tidak diampuni meskipun dengan Taubat???

Allah Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat
sedangkan manusia yang melampaui batas tanpa ilmu mengatakan:
"Dosa tidak diampuni meskipun dengan taubat."

Lengkapnya silahkan baca dalam artikel berikut ini

Wallahu'alam bishawab

https://rumaysho.com/3100-allah-mengampuni-setiap-dosa.html

https://rumaysho.com/2980-dosa-syirik-tidak-diampuni.html

https://muslim.or.id/401-keutamaan-taubat.html

Back To Top